2017 ASA DataFest @ UofT Teams

Team Name Team Member #1 Team Member #2 Team Member #3 Team Member #4 Award
Bits Ruochen Chen Yilun Yao Yuzheng Wu Zhengchen Lv Honourable mention(*)
Four Cents Taiyan Liu Jun Ouyang Yutao Lu Zeneng Fan Best use of outside data
Street Dreams Lebo Radebe Rocio Vilchez-Bustamante Sharon Odhiambo Honourable mention
Sunshine Ron Suprun Megan Mattes Marissa Zhang Emily Xu First runner-up
Forgiving Green Yang, ZhiChao Hu, YuanYuan ZHICHENG XU Yang Qu Most creative
Ysio Bao Wang Jingzi Wen Daodao Dong
I love it when you call me big data Jeson Salvador Ugale David Canji Yasha Farhan Anton Khoutiev
SNL Nidhi Kantak Luke Vanden Bosch Shirley Xia
Piece of code Qiaoyu Chen Rebecca Do Geumhui Han Kaiqi Cheng
Blacklist Brian Ho Talah Qamar Daerian Dilkumar Derek Frempong
Final Destination Timur Borkohodoev Joshua Samson-Seltzer Ian Mahoney Michal Malyska Best in show
Flip Flop Peize Zou Fabrice Bahire Bahizi Wenbin Shi William YoungWoo Choi
DataFeast Huan Ma Tian Xia Xin Lian
StatsRUs Chun Chan Jonathan Lim Biron Garnier Sarah Watt Honourable mention
Jeevin Gill Talia Preziuso Chloe Qi Nehrish
kaicheng zhang Cody Wang Eric Jiang Danyal Rehman
Waseem Manan Yue Zhang Manar Hassan-Agha Rhys Balevicius
All over the place Xin Jie Lee Jian Yu Chin Jingyou Yang Wei Zhen Teoh
David Sanders Alexandra Portolos Mathew Hall
DateFast Sicong Huang Qiyang Li Zhong dao Wang Honourable mention

* Team passed first round of judging.

Advertisements